bio-shopík

Feel Eco Leštidlo do myčky 450 ml

Kvalitní a levný kousek Feel Eco Leštidlo do myčky 450 ml od dodavatele se skvělou pověstí Feel Eco jednoduše naleznete zde teď právě opravdu levně! Nyní pořídíte za super cenu 106 Kč.
EAN: 8594005477995
Feel Eco Leštidlo do myčky
Ověřit dostupnost
Značka: Feel Eco
106

Feel Eco Leštidlo do myčky 450 ml

Při mytí nádobí je nutné pečovat i o myčku, proto používejte sůl, prášek i leštidlo. Leštidlo jemně oplachuje nádobí a odstraňuje zbylé kapky.

Vyrobeno jen z přírodních složek
Zabraňuje vzniku skvrn na nádobí
Nádobí beze šmouh
Vhodné pro čističky odpadních vod
Snadno biologicky rozložitelné

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladujte v chladu a suchu. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.

Obal: 450 ml lahev, HDPE. Plně recyklovatelný obal.

Použití: Leštidlo je vhodné do všech typů automatických myček nádobí. Doporučujeme použít v kombinaci s dalšími výrobky Feel Eco prášek do myčky a Feel Eco Sůl do myčky. Pro správnou účinnost kontrolujte hladinu leštidla v myčce a v případě nedostatku jej doplňte.

Složení: Základními složkami je kyselina citronová, líh a aktivní látky z přírodních olejů a cukrů. Z nádobí smyje zbylé kapky a rychle usychá.

  
Leštidlo jemně oplachuje nádobí a odstraňuje zbylé kapky.